Foretaket BEST WORK tilbyr profesjonell hjelp med rekruttering i utlandet innen forskjellige områder. Vi tilbyr en rekke ledige stillinger både til sesongarbeid og fast arbeid i EU-land.

Vårt arbeid er preget av effektivitet, nøyaktighet og et klart samsvar med alle nødvendige prosedyrer. Dessuten forstår vi at i nåtidens verden stilles det stadig høyere krav til potensielle ansatte, og derfor tilbyr vi som en del av våre tjenester kurs i utvikling av faglige kunnskaper og ferdigheter med påfølgende utstedelse av de nødvendige sertifikatene.

Våre ansatte er kompetente, forståelsesfulle og vennlige medarbeidere som er villige til og glade for å hjelpe kunden.

Vi er også alltid åpne for samarbeid med arbeidsgivere som verdsetter sin tid og betror oss bemanning av bedriftene med de beste kandidatene til de ledige stillingene!

Vårt byrå samarbeider med de største selskapene i Storbritannia, Tyskland og andre EU-land som er interesserte i å trekke til seg diverse arbeidskraft - alt fra betjeningspersonell (lagerarbeidere, hotellarbeidere, hushjelp, bartendere) til høyt kvalifiserte fagarbeidere (lærere, leger, programmerere osv.).

Vi hjelper EU-borgere med ansettelse. Vi gir råd om formulering av CV-er og tilbyr oversettelse av CV-er til engelsk, tysk og andre språk, vi gjennomfører intervjuer og forbereder arbeidssøkere til jobbintervjuer med arbeidsgivere, vi hjelper til med anskaffelse av reisebilletter og utarbeider en detaljert, rimelig og passende rute fram til arbeidsgiverens dør.

Enhver arbeidssøker kan være sikker på at vårt foretak vil hjelpe til med å finne den ønskede jobben og en relevant lønn, men heller ikke arbeidsgivere bør bekymre seg: Vi vil velge ut de mest samvittighetsfulle medarbeiderne for dere!

Her kan du gjøre deg kjent med vår lisens til rekruttering. I vårt arbeid har vi en høy grad av integritet og ansvarsfullhet og kan derfor trygt garantere kundene at de vil oppnå det ønskede resultatet. For å få en bekreftelse på dette, bare ta kontakt med oss!